Biffen Nordkraft
30
07 18:30
Hovedbiblioteket, Aalborg
08
08 08:30
Hovedbiblioteket, Aalborg
08
08 17:00
Havnebadet
08
08 17:00
Hovedbiblioteket, Aalborg
10
08 13:00
Folkekirkens Hus
10
08 16:00
Musikkens Hus, Øvre Foyer
10
08 19:00
Operapladsen i Rebild
11
08 13:00
Musikkens Hus, Intimsalen
11
08 17:30
Skalborg Kirke
11
08 19:30