Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger om brugere af Musikkens Hus’ faciliteter
Aalborg Operafestival er et årligt tilbagevendende arrangement, som afholdes af Fonden Musikkens Hus. Afviklingen af arrangementerne forudsætter, at Musikkens Hus indsamler og behandler oplysninger i en lang række situationer. Vi er derfor også meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi be- handler de personoplysninger, vi indsamler, når du bruger Aalborg Operafestivals hjemmeside, tilmelder dig Musikkens Hus’ nyhedsbrev (elektronisk post), køber billetter eller indgår andre aftaler med os.
Vores behandling af dine personoplysninger lever op til de enhver tid gældende krav, herunder sikkerheds- krav, der følger af persondatalovgivningen. Musikkens Hus gennemgår jævnligt de registrerede personop- lysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Musikkens Hus ikke længere har noget grundlag for at behandle.I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Musikkens Hus som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os.
Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Aalborg Operafestival v/Musikkens Hus
Musikkens Plads 1
DK 9000 Aalborg

Tlf.: 60 20 30 00
CVR: 25724453
E-mail: data@musikkenshus.dk 

Henvendelser vedr. denne politik varetages af Musikkens Hus.

Vi indsamler en række personoplysninger om dig, når du eksempelvis tilmelder dig Musikkens Hus’ nyheds- tjeneste, skriver dig på en af vores ventelister, køber/reserverer billetter hos os, sender kommentarer til os på vores hjemmeside eller sociale medier, retter henvendelse til os via e-mail eller kontakter os telefonisk.

Musikkens Hus samarbejder med Ticketmaster, som administrerer billetkøb og reserveringer for Musik- kens Hus og Aalborg Operafestival. Ticketmaster er et reservationssystem til en lang række koncerthuse, teatre mv. i lande over hele verden. De fleste billetkøb og reserveringer sker derfor via Ticketmaster. Når du bruger Ticketmaster.dk opretter du en profil på deres hjemmeside, hvor du afgiver en række personop- lysninger. Du kan læse mere herom i den privatlivspolitik, der ligger på Ticketmaster.dk.

Når du bestiller billetter til Musikkens Hus, herunder Aalborg Operafestival via Ticketmaster, betyder det derfor, at vi modtager de relevante kontaktoplysninger og antal billetter fra Ticketmaster, så vi har mulighed for at administrere dit køb eller din reservering.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Du kan tilgå Aalborg Operafestivals’ hjemmeside via din PC, telefon, tablet eller lignende enheder. Musikkens Hus anvender cookies på hjemmesiden for Aalborg Operafestival med henblik på at indhente oplys- ninger om din adfærd på og brugen af hjemmesiden.

Når du besøger Aalborg Operafestivals hjemmeside, indsamles følgende oplysninger:

§ At en bruger har besøgt Aalborg Operafestivals hjemmeside
§ Hvilken browser, brugeren besøger hjemmesiden med (f.eks. Safari)
§ Brugerens location (på by-niveau)

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie- politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Aalborg Opera- festivals hjemmeside. Musikkens Hus kan ikke identificere dig ud fra ovennævnte oplysninger, og oplysnin- gerne anvendes alene til at optimere brugen af hjemmesiden.

Når du retter henvendelse til os, behandler vi de eventuelle personoplysninger, der fremgår af din henven- delse. Vi opfordrer derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi kan behandle din henvendelse. Derudover indsamler vi dit navn og e-mailadresse i forbindelse med, at du tilmelder dig vores nyhedstjeneste.

Hvis du køber billetter via Ticketmaster, får vi automatisk adgang til dine kontaktoplysninger samt oplys- ninger om billetkøb eller billetreservation til vores arrangement. Køber du billetterne direkte hos os, regi- strerer vi ikke nogle personoplysninger om dig, medmindre du ønsker billetterne tilsendt pr. mail. I så fald behandler vi dine kontaktoplysninger samt oplysninger om, hvorvidt billetterne er blevet betalt.

Formålet med at behandle dine personoplysninger

Musikkens Hus anvender alene dine personoplysninger til det eller de formål, de er indsamlet til. Vi videre- giver dermed aldrig dine personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv har givet samtykke hertil, eller vi er forpligtet hertil i medfør af lov. I så fald vil du altid blive orienteret herom.

Når du henvender dig til Musikkens Hus, behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndtere dine henvendelse og yde den ønskede kundesupport. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, anvender vi dine kontaktoplysninger til at sende de relevante nyhedsmail og invitationer til arrangementer. Grundlaget for behandlingen er derfor at kunne opfylde den aftale, der er indgået med dig om levering af nyhedsbreve.

Når du køber eller bestiller billetter til Aalborg Operafestival, anvendes dine personoplysninger udeluk- kende til at ekspedere dit køb eller administrere vores venteliste. I forhold til hvordan Ticketmaster behandler dine personoplysninger, henviser vi til deres persondatapolitik.

Hvis du har nogle særlige behov eller ønsker i forbindelse med et arrangement i Musikkens Hus, vil vi na- turligvis gerne høre fra dig. I den forbindelse kan det være relevant, at vi behandler oplysninger om dine behov og ønsker, herunder i særlige tilfælde helbredsoplysninger. Dette kan karakteriseres som en følsom personoplysning, og derfor behandler vi kun disse oplysninger, hvis du selv afgiver dem til os og samtykker i, at vi må behandle disse oplysninger om dig.

Opbevaringsperiode

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, når Musikkens Hus ikke længere har et grundlag for at behandle oplysningerne. 

Der er fastlagt en række procedurer for sletning af dine personoplysninger, herunder også for håndtering af personoplysninger i vores billetkontor. Opbevaringsperioden afhænger dog af, hvad formålet med at behandle de pågældende personoplysninger er. Dette skyldes, at vi sletter dine personoplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er tilstede.

Ovennævnte betyder, at vi behandler personoplysninger til brug for fremsendelse af nyhedsmails, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dette, stopper vi straks med at sende dig nyhedsbreve, og vi sletter dine personoplysninger inden for 3 måneder.

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med, at du opretter en bruger på Ticketmaster, slettes i henhold til Ticketmasters persondatapolitik.

Sikker behandling af personoplysninger

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrolle- rede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplys- ninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Det kan være aktuelt og nødvendigt for Musikkens Hus at ændre den gældende persondatapolitik, herun- der f.eks. ved ændringer i vores arbejdsprocesser eller i lovgivningen. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den gældende persondatapolitik på Aalborg Operafestivals hjemmeside, og hvis vi ændrer politikken væsentligt, vil vi give dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Dine rettigheder og klagegang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Musikkens Hus behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål her- til eller ønsker yderligere indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at an- mode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af person- oplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Musikkens Hus er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller udnytte en af de ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os på denne e-mailadresse: data@musikkenshus.dk. Du har også mulighed for at tilbagekalde det samtykke, du har givet Musikkens Hus i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevene.