Om Aalborg Operafestival

Siden 2001 har vi glædet os hver sommer til at tilbyde opera for alle i hele Aalborg og omegn.

Kontakt


Executive Producer

Thomas Storm
E-mail: koordinator@aalborgopera.dk  

Vedrørende billetsalg, henvises til Billetkontoret ved Musikkens Hus.  

Historien

Der skal lyde en varm tak til byens entusiastiske borgere og kulturinstitutioner, som sammen med Aalborg Kommune, fondspartnere og jer, kære publikum, danner fundamentet for hele festivalen.

Solide rødder og nye veje

Opera som genre blev født for mere end 550 år siden, men er stadig i fuld vigør. De store klassikere bevæger millioner af mennesker verden over, både med oprførsler i de store operahuse, som filmmusik i Hollywood-produktioner og med tilblivelsen af nye eksperimenter fra operaens undergrundsmiljø.

Den første operafestival

Den første operafestival i 2001 foregik kun i Aalborg Kongres & Kultur Center, men året efter blev der etableret et samarbejde med Aalborg Kommune, og byens øvrige kulturinstitutioner begyndte at deltage. Den mangfoldige operafestival, med koncerter og forestillinger mange forskellige steder i byen, tog form.

Festivalen blev under det brede koncept afviklet for første gang fra 25. februar til 9. marts 2002, og blev helt fra start en stor publikums- og mediesucces. Nye samarbejder mellem virksomheder, kirker, idræt, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og turisterhverv blev afprøvet. 2002 viste, at opera, kvalitet og bredde kan gå hånd i hånd og det har byen støttet op om lige siden.

Interessant var det, at alle de udøvende aktører, det være sig sangere, studerende, foreningsfolk, bibliotekarer, menigheder osv. udtrykte ønske om at medvirke igen.

Fra den professionelle operaverden fik Aalborg et klap på skulderen for initiativet, idet alle de danske operachefer samt de mest betydende danske operajournalister blev medlemmer af juryen for Aalborg Operapris. Prisen blev indstiftet i 2002 og består af et legat fra Det Obelske Familiefond på 25.000 kr., en operavase af glaskunstneren Anne Flohr, samt et engagement med Aalborg Symfoniorkester.

Operafestival i kommunalt regi

I 2004 overtog Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltning den overordnede ledelse samt sekretariatet for Aalborg Operafestival. Det skete ud fra et ønske om at koordinere en større og bredere mængde aktører. Der har igennem årene været en løbende udskiftning og en konstant udvikling i operafestivalens samarbejdsrelationer, men generelt har kvaliteten og engagementet været stigende. I Nordjylland er Aalborg Operafestival nu kendt af de fleste kulturaktører og på landsplan nyder festivalen fortsat stor opbakning fra branchen. Den 1. januar 2014 flyttede Aalborg Operafestival ind i Musikkens Hus, der åbnede få måneder senere. Her bor også Aalborg Symfoniorkester samt dele af Det Jyske Musikkonservatorium og Aalborg Universitets Musikstudium.

Økonomi

Aalborg Operafestival har en driftsbevilling på 650.000 kr. om året fra Aalborg Kommune, og er en projektøkonomi i den erhvervsdrivende fond Musikkens Hus. Hertil kommer støtte fra fonde, som oftest i form af bidrag til produktion af udvalgte forestillinger og koncerter. En del lokale og regioenale arrangører bidrager også med egne arrangementer til det samlede program. Derved styrkes den samlede økonomi til at udfolde de kunstneriske og folkelige ambitioner.