Om Aalborg Operafestival

Aalborg Operafestival finder sted hvert år i august. Ligesom Karneval i Aalborg, der er Nordeuropas største, er operafestivalen én af de store begivenheder, som kendetegner kulturbyen Aalborg.

Velkommen til Aalborg Operafestival

Vi er stolte af at kunne præsentere den 19. udgave af Aalborg Operafe-stival, der byder på et festligt og varieret program. Helt i festivalens ånd afprøver vi også i år spændende nye idéer - uden at miste fokus på de sangbare melodier og den gode klang.

Der skal lyde en varm tak til byens entusiastiske borgere og kultur- institutioner, som sammen med Aalborg Kommune, fondspartnere og jer, kære publikum, danner fundamentet for hele festivalen.

Solide rødder og nye veje

Opera som genre blev født for mere end 500 år siden, men er stadig i fuld vigør. De store klassikere bevæger millioner af mennesker verden over, både med opførelser i de store operahuse, som filmmusik i Hol-lywood-produktioner og med tilblivelsen af nye eksperimenter fra ope-raens undergrundsmiljø.

Derfor rummer programmet også i år både traditionelle, klassiske kam-merkoncerter med stærke solister som Elsebeth Dreisig og Sofie Elkjær Jensen og nyskrevne opsætninger som Myte om Mørke og Corpus.

Dramatik og sanselighed

På C.W. Obels Plads har vi komik som tema om fredagen, og med tre vidt forskellige koncerter samme sted om lørdagen undersøger vi romantik-ken. Få plads til udsyn og eftertanke på Aalborg Airport Hotels tagter-rasse, eller oplev fortvivlelsens univers, når dommedagsmetalbandet Heathe sætter fire operasangere stævne i Studenterhusets mørke.

Åbningskoncerten er i år rykket til Klostergården i Aalborg Kloster, hvor lysdesign, videokunst, jazz og elektronik flankerer den anerkendte mezzosopran Helene Gjerris i en spektakulær fejring af 500-året for skabelsen af klosterets kalkmalerier.

Oplevelser for alle aldre

Opera er for os alle. Syng festivalen i gang til fælles Opera Morgensang i Arkaden på Hovedbiblioteket. Oplev solister fra hele landet, og mød de danske musikkonservatoriers operatalenter i Musikkens Hus’ rullende koncertsal, tag børn og børnebørn med til ’Kalles Romantiske Opera Trommeshow’ – og meget, meget mere.

For de utålmodige starter vi allerede tirsdag den 30. juli med en sær-visning af filmen Don Giovanni i Biffen Nordkraft. Her præsenterer vi også årets program og seneste nyt fra Aalborg Operafestival

Den første operafestival

Den første operafestival i 2001 foregik kun i Aalborg Kongres & Kultur Center, men året efter blev der etableret et samarbejde med Aalborg Kommune, og byens øvrige kulturinstitutioner begyndte at deltage. Den mangfoldige operafestival, med koncerter og forestillinger mange forskellige steder i byen, tog form og festivalens slogan - hele byen synger - blev født.

Aalborg Operafestival modtog i 2014 Lauritzenfondens Visionspris på 100.000 kr. for at have realiseret en stærk kunstnerisk vision.

Festivalen blev under det brede koncept afviklet for første gang fra 25. februar til 9. marts 2002, og blev en stor publikums- og mediesucces. Over 40 arrangementer blev set af cirka 15.000 mennesker. Nye samarbejder mellem virksomheder, kirker, idræt, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og turisterhverv blev afprøvet. 2002 viste, at opera, kvalitet og bredde kan gå hånd i hånd.

Interessant var det, at alle de udøvende aktører, det være sig sangere, studerende, foreningsfolk, bibliotekarer, menigheder osv. udtrykte ønske om at medvirke igen.

Fra den professionelle operaverden fik Aalborg et klap på skulderen for initiativet, idet alle de danske operachefer samt de mest betydende danske opera-journalister blev medlemmer af juryen for Aalborg Opera Pris. Prisen blev indstiftet i 2002 og består af et legat fra Det Obelske Familiefond på 25.000 kr. samt et engagement med Aalborg Symfoniorkester.

Operafestival i kommunalt regi

I 2004 overtog Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltning den overordnede ledelse samt sekretariatet for Aalborg Operafestival. Det skete ud fra et ønske om at koordinere en større og bredere mængde aktører. Der har igennem årene været en løbende udskiftning og en konstant udvikling i operafestivalens samarbejdsrelationer, men generelt har kvaliteten og engagementet været stigende. I Nordjylland er Aalborg Operafestival nu kendt af de fleste kulturaktører og på landsplan nyder festivalen fortsat stor opbakning fra branchen. Den 1. januar 2014 flyttede Aalborg Operafestival ind i Musikkens Hus, der åbnede få måneder senere. Her bor også Aalborg Symfoniorkester samt dele af Det Jyske Musikkonservatorium og Aalborg Universitets Musikstudium. 

Økonomi

Aalborg Operafestival har en driftsbevilling på 650.000 kr. om året fra Aalborg Kommune.  Hertil kommer sponsorater fra fonde, som oftest i form af bidrag til produktion af udvalgte forestillinger og koncerter. En del arrangører bidrager også med egne arrangementer til det samlede program, fx de tre parter. Så den samlede økonomi er langt større.