Om Aalborg Operafestival

Aalborg Operafestival finder sted hvert år i august. Ligesom Karneval i Aalborg, der er Nordeuropas største, er operafestivalen én af de store begivenheder, som kendetegner kulturbyen Aalborg.

Idégrundlag

Formålet med Aalborg Operafestival er at præsentere opera mange steder og i mange former, så en stor del af befolkningen får mulighed for at være med. Vi bestræber os konstant på at tænke både klassisk, nyt og kreativt og samtidig sikre et højt kvalitetsniveau.

Det faste holdepunkt er Musikkens Hus. Her ligger operafestivalens sekretariat, og huset rummer adskillige scener, bl.a. den store, flotte koncertsal, hvor Aalborg Symfoniorkester holder til. Vi samarbejder også med byens teatre, museer og kulturhuse samt ”Opera i Rebild” og sikrer dermed et stort og varieret udbud.  Er du i byen under operafestivalen er det således muligt at sammensætte et varieret program bestående af både små og store, utraditionelle og traditionelle forestillinger og koncerter.

I Aalborg Operafestival nøjes vi ikke med at synge og spille på utraditionelle steder. Vi udvikler forestillinger direkte til formålet. Det bedste eksempel er vores gadeopera ”Ude i kulden”, der er blevet til i et tæt samarbejde med komponisten, tekstforfatteren og instruktøren.

 

Vision

Visionen for Aalborg Opera Festival er, at den skal være en national folkelig begivenhed, der i lige høj grad appellerer til det brede publikum og til den kræsne operafan. På lidt længere sigt er det håbet, at den kan blive en international begivenhed i kulturturisternes kalender.

Organisation

Aalborg Operafestival hører under Musikkens Hus. Eftersom festivalen er et stort samarbejdsprojekt er der dog indgået et partnerskab imellem de største arrangører, Aalborg Symfoniorkester, Teater Nordkraft, Opera i Rebild og Musikkens Hus om et fortsat engagement i festivalens forestillinger og koncerter. Derudover er der nedsat et programudvalg.

Den første operafestival

Den første operafestival i 2001 foregik kun i Aalborg Kongres & Kultur Center, men året efter blev der etableret et samarbejde med Aalborg Kommune, og byens øvrige kulturinstitutioner begyndte at deltage. Den mangfoldige operafestival, med koncerter og forestillinger mange forskellige steder i byen, tog form og festivalens slogan - hele byen synger - blev født.

Aalborg Operafestival modtog i 2014 Lauritzenfondens Visionspris på 100.000 kr. for at have realiseret en stærk kunstnerisk vision.

Festivalen blev under det brede koncept afviklet for første gang fra 25. februar til 9. marts 2002, og blev en stor publikums- og mediesucces. Over 40 arrangementer blev set af cirka 15.000 mennesker. Nye samarbejder mellem virksomheder, kirker, idræt, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og turisterhverv blev afprøvet. 2002 viste, at opera, kvalitet og bredde kan gå hånd i hånd.

Interessant var det, at alle de udøvende aktører, det være sig sangere, studerende, foreningsfolk, bibliotekarer, menigheder osv. udtrykte ønske om at medvirke igen.

Fra den professionelle operaverden fik Aalborg et klap på skulderen for initiativet, idet alle de danske operachefer samt de mest betydende danske opera-journalister blev medlemmer af juryen for Aalborg Opera Pris. Prisen blev indstiftet i 2002 og består af et legat fra Det Obelske Familiefond på 25.000 kr. samt et engagement med Aalborg Symfoniorkester.

Operafestival i kommunalt regi

I 2004 overtog Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltning den overordnede ledelse samt sekretariatet for Aalborg Operafestival. Det skete ud fra et ønske om at koordinere en større og bredere mængde aktører. Der har igennem årene været en løbende udskiftning og en konstant udvikling i operafestivalens samarbejdsrelationer, men generelt har kvaliteten og engagementet været stigende. I Nordjylland er Aalborg Operafestival nu kendt af de fleste kulturaktører og på landsplan nyder festivalen fortsat stor opbakning fra branchen. Den 1. januar 2014 flyttede Aalborg Operafestival ind i Musikkens Hus, der åbnede få måneder senere. Her bor også Aalborg Symfoniorkester samt dele af Det Jyske Musikkonservatorium og Aalborg Universitets Musikstudium. 
Økonomi
Aalborg Operafestival har en driftsbevilling på 650.000 kr. om året fra Aalborg Kommune.  Hertil kommer sponsorater fra fonde, som oftest i form af bidrag til produktion af udvalgte forestillinger og koncerter. En del arrangører bidrager også med egne arrangementer til det samlede program, fx de tre parter. Så den samlede økonomi er langt større.